آیا می دانید منظور از دوربین مدار بسته AHD چیست؟

آیا می دانید منظور از دوربین مدار بسته AHD چیست؟